Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken Studio Digiti verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BSN nummer…..
• Verzekeringsgegevens
• Voetklachten voor het goed kunnen uitvoeren van een behandeling en verzorgen van voetproblemen.
• Medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling, zoals: huidproblemen, allergie, hartproblemen ( gebruik bloedverdunners) . Het hebben van diabetes, reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica ( chemotherapie ) etc ..
• Eventueel foto’s van uw voetprobleem voor verdere behandeling of doorverwijzing.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Studio Digiti verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Studio Digiti verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Contact te hebben met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk) verpleegkundige, podotherapeut

Hoe lang we gegevens bewaren
Studio Digiti zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Template privacyverklaring van het NIBIG. Gebruik op eigen risico.
Delen met anderen
Studio Digiti deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Digiti blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Studio Digiti gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar y.ruitenberg@kpnplanet.nl Uw dossier per e-mail opvragen is niet mogelijk.

Beveiliging
Studio Digiti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Studio Digiti kunt u ons als volgt bereiken:
Telefoonnr: 078-6290097
E-mailadres: y.ruitenberg@kpnplanet.nl

Volg ons op: 

Uw voeten wat meer aandacht geven?
TEL: 078-6290097 

Yvette Ruitenberg

Gediplomeerd medisch pedicure
Aangesloten bij de branceorganisatie ProVoet
en ingeschreven
in het KRP (KwaliteitsRegister voor Pedicures).

De Praktijk

Studio Digiti
Hilverbeek 58
3334 GH Zwijndrecht
TEL: 078-6290097
M. y.ruitenberg@kpnplanet.nl
KVK: 23086472

Pedicure

  • Diabetische voet
  • Reumatische voet
  • Overige risico voeten
  • Nagelreparatie
  • Nagelregulatie
  • Orthesiologie.

Copyright © Studio Digiti 2020 | Privacyverklaring |  KVK 23086472  | T. 078-6290097  |  M. y.ruitenberg@kpnplanet.nl